Lubelska próba przed maturą z matematyki

Po raz pierwszy wszyscy uczniowie 1 i 2KLO przystąpili do próbnego egzaminu maturalnego. Specjalne zadania dla młodszych uczniów przygotowało Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu. W ubiegłych latach przystępowali do niego tylko trzecioklasiści. Tym razem w czasie sesji maturalnej również pozostali uczniowie zasmakowali egzaminacyjnych emocji.