1%

Szanowni  Państwo!


Staramy się zapewnić Państwa dzieciom najlepsze warunki do edukacji. Dzieci i młodzież uczą się w małych grupach, biorą udział w licznych zajęciach dodatkowych. Stworzyliśmy zespół doświadczonych nauczycieli i wychowawców, aby zapewnić naszym uczniom dobrą atmosferę do kształcenia, do rozwijania swoich możliwości, ale też do pokonywania rozmaitych ograniczeń. Uzdolnieni i - często - mniej zamożni uczniowie otrzymują stypendia na pokrycie i tak niemałych kosztów czesnego. Zapewne są Państwo świadomi, że w tych warunkach potrzebujemy każdego wsparcia finansowego. 
PańsBudowa 

 Utrzymujemy się wyłącznie dzięki dotacji MEN i wpływom z czesnego.

Szkoły katolickie w Mławie od 20 lat są należą do najlepszych placówek kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży na Północnym Mazowszu. Uczniowie i absolwenci Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego odnoszą sukcesy na sprawdzianach ósmoklasisty i na maturze.