Rekrutacja

Poznaj warunki naszej rekrutacji

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, która maksymalnie wynosi 200, w tym:

1. maksymalnie 120 punktów – za egzamin gimnazjalny. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

  • języka polskiego
  • historii i wiedzy o społeczeństwie
  • matematyki
  • przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii i fizyki
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,24 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik 70%, co daje w rekrutacji 16,8 pkt, gdyż 70x0,24=16,8).

Uwaga: dla absolwentów Gimnazjum Katolickiego współczynnik ten wynosi 0,27.

2. maksymalnie 56 punktów – za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, języka obcego, historii, biologii, fizyki, chemii i geografii:

  • 7 punktów – za ocenę „celujący”
  • 5 punktów – za ocenę „bardzo dobry”
  • 3 punkty – za ocenę „dobry”
  • 1 punkt – za ocenę „dostateczny”

3. maksymalnie 20 punktów za wynik rozmowy kwalifikacyjnej

4. maksymalnie 4 punkty za inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum

Terminarz

Lp Nazwa etapu Data
1 Składanie Podań o przyjęcie do KLO od 10 maja, od godz. 10.00
2 Uzupełnienie Podania o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum) od 22 czerwca godz. 12.00 do 27 czerwca godz. 16.00
3 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do KLO przez Komisję rekrutacyjną  do 10 maja do 6 lipca
4 Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami od 28 czerwca do 5 lipca
5 Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 6 lipca, godz. 12.00
6 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 6 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca godz. 10.00
7 Podanie przez Komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 12 lipca, do godz. 16.00

Stypendia

Uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki na egzaminie gimnazjalnym mogą się ubiegać o stypendia na częściowe pokrycie czesnego.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń 23 654 40 50

Bądź na bieżąco z wydarzeniami szkoły. Zapisz się do newslettera!