Rekrutacja `2021

Mława, 4 lutego 2021 r.

Poznaj warunki naszej rekrutacji

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, która maksymalnie wynosi 200, w tym:

1) 120 punktów – za sprawdzian ósmoklasisty. Wyniki z poszczególnych części  egzaminu lub sprawdzianu mnożymy przez WSPÓŁCZYNNIK* według następujących zasad, a następnie sumujemy:
2) 56 punktów – za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka obcego, historii, biologii, fizyki, chemii i geografii:
3) 20 punktów za wynik rozmowy kwalifikacyjnej
4) 4 punkty za inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
* Uwaga: dla absolwentów Katolickiej Szkoły Podstawowej WSPÓŁCZYNNIK ten wynosi 0,45

Terminarz

Lp Nazwa etapu Data
1 Rejestracja Kandydatów. Wysyłanie Formularza rejestracyjnego Kandydata. od 8 lutego 2021 r. 
2 Składanie Podania o przyjęcie do KLO od 17 maja 2021 r. 
3 Uzupełnienie Podania o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty. od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.
4 Rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami. od 28 do 30 czerwca 2021 r.
5 Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 22 lipca 2021 r.
6 Potwierdzenie woli przyjęcia do KLO w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów. Dotyczy tylko tych Kandydatów, którzy nie zrobili tego wcześniej.  od 23 do 30 lipca 2021 r.
7 Podanie przez Komisję rekrutacyjną list Kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 2 sierpnia 2021 r.

Formularz rejestracyjny Kandydata i Podanie

Druk Podania o przyjęcie do KLO znajdziesz TUTAJ  Podanie możesz przynieść do Sekretariatu szkoły albo zeskanować i wysłać mailem na adres Szkoły: klo@katolik-mlawa.com
Formularz rejestracyjny znajduje się TUTAJ

Stypendia

Uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki na sprawdzianie ósmoklasisty mogą się ubiegać o stypendia na częściowe pokrycie czesnego.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń 23 654 40 50

Bądź na bieżąco z wydarzeniami szkoły. Zapisz się do newslettera!