Rekrutacja `2019

POZNAJ WARUNKI NASZEJ REKRUTACJI

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, która maksymalnie wynosi 200, w tym:

1) 120 punktów – za egzamin gimnazjalny lub za sprawdzian ósmoklasisty. Wyniki z poszczególnych części  egzaminu lub sprawdzianu mnożymy przez WSPÓŁCZYNNIK* według następujących zasad, a następnie sumujemy:
 
Punkty za egzamin gimnazjalny Punkty za egzamin ósmoklasisty
język polski 100% x 0,24 = 24 pkt język polski 100% x 0,4 = 40 pkt
historia i WoS 100% x 0,24 = 24 pkt
matematyka 100% x 0,4 = 40 pkt
matematyka 100% x 0,24 = 24 pkt
biologia, chemia, fizyka i geografia 100% x 0,24 = 24 pkt
język obcy nowożytny 100% x 0,4 = 40 pkt
język obcy nowożytny na poziomie podstawowym 100% x 0,24 = 24 pkt
2) 56 punktów – za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka obcego, historii, biologii, fizyki, chemii i geografii:
7 punktów – za ocenę „celujący”
5 punktów – za ocenę „bardzo dobry”
3 punkty – za ocenę „dobry”
1 punkt – za ocenę „dostateczny”
3) 20 punktów za wynik rozmowy kwalifikacyjnej
4) 4 punkty za inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
* Uwaga: dla absolwentów Gimnazjum Katolickiego i Katolickiej Szkoły Podstawowej WSPÓŁCZYNNIK ten wynosi odpowiednio 0,27 dla wyników z egzaminu gimnazjalnego i 0,45 dla sprawdzianu ósmoklasisty.


Terminarz

Lp Nazwa etapu Data
1 Składanie Podań o przyjęcie do KLO od 13 maja, od godz. 10.00
2 Uzupełnienie Podania o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową) od 21 czerwca godz. 12.00 do 26 czerwca godz. 16.00
3 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do KLO przez Komisję rekrutacyjną  do 15 lipca
4 Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami od 1 do 5 lipca
5 Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16 lipca, godz. 12.00
6 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów. od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca godz. 10.00
7 Podanie przez Komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 25 lipca, do godz. 12.00

Druk podania

Druk Podania o przyjęcie do KLO znajdziesz TUTAJ Terminy i zasady rekrutacji możesz pobrać TUTAJ

STYPENDIA

Uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki na egzaminie gimnazjalnym lub sprawdzianie ósmoklasisty mogą się ubiegać o stypendia na częściowe pokrycie czesnego.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń 23 654 40 50

Bądź na bieżąco z wydarzeniami szkoły. Zapisz się do newslettera!