Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Uroczystość miała - stosownie do okoliczności - skromny charakter.
Po odśpiewaniu Hymnu przemówił dyrektor Jacek Dusza i kapelan ks. Jacek Marciniak.
Potem nastąpiło przekazanie sztandaru. Poczet w osobach Michała Barana, Julii Kobylińskiej (3KLO) oraz Marii Duszy (2KLO) przekazał sztandar w ręce młodszych kolegów: Michała Czupryna, Julii Szczechowicz i Aleksandry Sobotki z 1gKLO.
Członkowie ustępującego pocztu otrzymali specjalne nagrody.
Wychowawcy klas Katarzyna Browarek (2KLO), Sylwia Młynarska-Cieślak(1pKLO) i Paweł Nowacki (1gKLO) wraz dyrektorem wręczyli świadectwa i nagrody uczniom. Najwyższe wyniki uzyskali Maria Balicka  i Dominika Zalisz (1gKLO), Oliwier Kempka (1pKLO) i Maria Dusza (2KLO). Pozadto świadectwa z wyróżnieniem (średnia przynajmniej 4,75) uzyskali:
 1. Wroniszewska Dagmara       1p KLO
 2. Szczechowicz Julia               1g KLO
 3. Włodarczyk Antonina            1p KLO
 4. Gralewicz - Radzka Victoria 1p KLO
 5. Powązka Anna                     2a KLO
 6. Jaroszewska Julia                1g KLO
 7. Wtulich Anna                        1p KLO
 8. Kamińska Kinga                   1p KLO
 9. Grabowska Karolina            2a KLO
 10. Feliś Agata                          2a KLO
 11. Lewandowski Amadeusz    1p KLO
 12. Skowroński Karol                1g KLO
 13. Murawski Tomasz               1p KLO
 14. Gil Jakub                            2a KLO
 15. Tylicka Zuzanna                 2a KLO
 16. Jurkiewicz Magdalena       1g KLO
Oliwier Kempka i Dominika Zalisz otrzymali też nagrody za 100-procentową frekwencję.
Na koniec uczniowie 1gKLO przedstawili filmowe podsumowanie tego niezwykłego, naznaczonego zarazą roku szkolnego. Były też podziękowania dla nauczycieli i wychowawców, łzy wzruszenia i... obietnice poprawy.